Манай хамт олон

Манай ББСБ-ын анх гүйцэтгэх захирал, хуулийн зөвлөх, нягтлан бодогч, зээлийн ажилтан, теллер гэсэн 5 ажилтантайгаар үйл ажиллагаагаа эхэлж байсан бол өнөөдөр Улаанбаатар хотод 7, орон нутагт 1 салбар нэгжтэйгээр шинэ залуу боловсон хүчнээр багаа бүрдүүлэн мөн ажлын байрны  орон тоог нэмэгдүүлэн  өргөжин ажиллаж байна..