Сонгон шалгаруулалт

“Газаркапитал партнерс ББСБ” нь ажилтан сонгон шалгаруулахдаа ил тод нээлттэй, шударга зарчмыг баримталж, шинийг эрэлхийлэгч, багаар ажиллах чадвартай, байгууллагын соёлд дасан зохицох чадвар бүхий хэн бүхэнд ажил олгохдоо таатай байдаг.