Шуурхай зээл
Зээлийн хэмжээ:
Зээлийн хүү (сар):
%
Зээлийн хугацаа Зээлийн хугацаа:
123456₮
Сарын эргэн төлөлт
Нийт зээл, зээлийн хүү

Энэхүү зээл иргэдийн өрхийн хэрэглээг санхүүжүүлэх, Бизнес эрхлэгчдийн яаралтай эргэлтийн  хөрөнгийн санхүүжилтэнд зориулсан зээлийн бүтээгдэхүүн юм.

 • Зээлийн нөхцөл:
 • Зээлийн хүү сарын:        
  2.3%
 • Зээлийн хүү жилийн:
  27.6%
 • Зээлийн хугацаа:
  12 сар хүртэл 
 • Зээлийн үйлчилгээний шимтгэл:
  0.8%

Та Энд дарж өөрт ойрхон салбартай холбогдоорой. Танд амжилт хүсье.

Онлайн зээлийн хүсэлт