Шугамын зээл
Зээлийн хэмжээ:
Зээлийн хүү (сар):
%
Зээлийн хугацаа Зээлийн хугацаа:
123456₮
Сарын эргэн төлөлт
Нийт зээл, зээлийн хүү

Эрхэм харилцагч та  шугамын эрхийг урьдчилан тогтоолгосноор бизнесийн болон мөнгөн урсгалын шаардлагатайгаа уялдуулан хүссэн үедээ санхүүгийн хэрэгцээгээ хугацаа алдалгүй авах боломжтой болно.

 • Гэрээний хугацааны турш шаардлагатай үедээ зээлээ ашиглаж, буцаан төлж, төлсөн хэмжээгээр эргүүлэн ашиглах уян хатан нөхцөлтэй
 • Санхүүгийн гацалт, хүлээлтэд орохгүй тул бизнесийн боломжийг алдалгүй үйлдвэрлэл үйлчилгээгээ өргөжүүлэх боломж

 

 • Зээлийн нөхцөл:
 • Зээлийн сарын хүү:
  2.3%
 • Зээлийн жилийн хүү:
  27.6%
 • Зээлийн хугацаа:
  12 сар хүртэл 

Та Энд дарж өөрт ойрхон салбартай холбогдоорой. Танд амжилт хүсье.

Онлайн зээлийн хүсэлт